Di 20-03-2018: "Nacht van de geschiedenis” – Thema: Religie - Maarten Boudry.

"Goddelijk Geweld. Over de evolutie van religieuze onverdraagzaamheid."

Christoffel, Amelbergastraat 1, Zandhoven - 20u00


De meeste mensen denken dat religie een nuttige rol vervult in onze samenleving, bijvoorbeeld sociale cohesie, zingeving, solidariteit, of een fundament voor moraliteit.

Ook de meeste sociologen en godsdienstwetenschappers gaan ervan uit dat religie ontstond omdat het een bepaalde functie vervult ten behoeve van het menselijk individu of de groep.

Maar dat beeld van religie is te rooskleurig en eenzijdig. De keerzijde van samenwerking binnen de groep is vijandigheid tegenover de buitenwereld. De meest succesvolle religieuze tradities, vanuit evolutionair perspectief, zijn degene die onverdraagzaam en zelfs gewelddadig zijn tegenover buitenstaanders.

Daarnaast is het mogelijk dat religieuze ideeën zich gewoon verspreiden als culturele "virussen", die enkel hun eigen voortbestaan en verspreiding dienen, maar schadelijk zijn voor de mens zelf.

Maarten Boudry (Moorslede, 15 augustus 1984) is een Vlaams filosoof en scepticus. Hij is sinds 2006 actief als wetenschappelijk onderzoeker en docerend lid van de vakgroep Wijsbegeerte en Moraalwetenschap aan de Universiteit Gent en schreef anno 2014 ruim dertig artikelen in diverse wetenschappelijke tijdschriften. Hij is ook kernlid van de onafhankelijke liberale denktank Liberales.Deelname: € 6,-/€ 9,-

Geen opmerkingen:

Een reactie posten