LeesgroepLeesgroep Davidsfonds Zandhoven – lezen wordt nog intenser wanneer u het kan delen.


Huize Bruyneel, Liersebaan 12, Zandhoven - 20u00 (deuren 19u50)

Met het oog op de komst op 21 januari 2018 van Alicja Gescinska naar Zandhoven, gekend van het CANVAS programma ‘WANDERLUST’, bespreken wij met de leesgroep 2 van haar boeken.

Alicja Gescinska (°1981) vindt het erg belangrijk dat een filosoof zich openstelt voor alle levensbeschouwingen en eigen vooroordelen aan de kant schuift om tot diepere inzichten te komen. Ze heeft er een punt van gemaakt om die openheid naar alle levensbeschouwingen ook in haar werk voor een breder publiek te tonen. Ze verwijst daarbij in positieve zin naar het werk van denkers uit heel diverse religieuze en filosofische tradities.

Donderdag 05.10.2017 : De verovering van de vrijheid
Van luie mensen, de dingen die voorbijgaan
Ontdek de verborgen schat van de levenskunst

 Alicja Gescinska heeft aan den lijve ervaren wat gebrek aan vrijheid is. Ooit woonde zij met haar ouders en zussen in een studio van vier bij vier in communistisch Polen. Vlak voor de Val van de Muur vluchtte het gezin naar België; Alicja was toen zeven jaar oud. Als tiener kon zij moeilijk aarden in het Westen, waar de toegenomen vrijheid niet meteen een garantie bleek voor een beter bestaan. Vrijheid scheen haar eerder een ander woord voor luiheid, gemakzucht, consumentisme. Pas met de ontdekking van wijsbegeerte en literatuur vond zij naar eigen zeggen de ware, positieve zin van de vrijheid.

In de zomer van 2010, toen zij volop werkte aan dit boek, werd Alicja geconfronteerd met de plotse ziekte en het overlijden van haar vader. Deze ingrijpende gebeurtenis deed haar niet alleen de broosheid van het bestaan beseffen, maar ook de noodzaak om het leven te omarmen, zelfs al is dat soms ongenadig hard. Zij realiseerde zich dat je als mens slechts vrij bent wanneer je liefdevol en betrokken in het leven staat. Dat is de eigenlijke drijfveer achter haar pleidooi tegen de luiheid en morele onverschilligheid die zij kenmerkend vindt voor de moderne tijden. Deze neigingen zijn ook haar niet vreemd. Haar pleidooi is dus evengoed een innerlijke polemiek. Alicja laat ons inzien - of we nu liberaal zijn of katholiek, socialist of conservatief - dat vrijheid verre van vrijblijvend is. Zij moet veroverd worden.

Donderdag 14.12.2017 : Een soort van liefde
 Na de dood van haar vader, een gerenommeerde professor Duitse cultuurgeschiedenis, staat Elisabeth voor de taak zijn huis leeg te maken. Doordat ze nooit goed met haar vader op kon schieten, lijkt deze opdracht aanvankelijk niet erg zwaar. Maar wanneer Elisabeth een brief ontvangt, geadresseerd aan haar vader, openen zich kamers van het verleden waarvan ze niets wist. Elisabeth en Anna, twee vrouwen die elkaar nooit hebben gekend, blijken elkaars leven in een definitieve plooi gelegd te hebben. Het is te laat om dat te veranderen, maar misschien is het nog niet te laat om het te begrijpen. Een soort van liefde vertelt het verhaal van vele soorten liefde: van een moeilijke liefde tussen vader en dochter, en van een onverhoedse liefde tussen een oudere professor en een jonge studente. Lichamelijk, geestelijk, hartstochtelijk of ingehouden, steeds is de liefde ongrijpbaar en ambivalent. 

“De tijd heeft littekenweefsel over mijn hart gevormd. Het is een andere pijn, een ander verdriet. Een mens verhuist in de tijd, weg van de kern van zijn droefenis, naar de periferie van de pijn, naar de leegte van het gemis. Missen is de voorstad van verdriet. Daar woon ik.”

Onze leesgroep garandeert een verrijking en een verdieping van je leeservaring. 


Ook interesse? Meld je dan per mail bij diederik.desmet@telenet.be en je ontvangt alle info van de leesgroepactiviteiten.


Geen opmerkingen:

Een reactie posten