Do 24-02-2022: “Een regenboog van dialecten” – prof. Magda Devos

Parochiezaal Massenhoven, Kerkstraat 29, Massenhoven - 20u00

Het dialectlandschap in Vlaanderen is buitengewoon versnipperd. Er is West-Vlaams, Oost-Vlaams, Brabants, Antwerps en Limburgs, maar binnen elk van die dialectfamilies bestaat er nog een grote verscheidenheid. Dat is niet altijd zo geweest.

Tot na de middeleeuwen bestond er maar één Vlaams. Die taaleenheid viel vanaf ongeveer het jaar 1000 langzaam uiteen tot een veelkleurige lappendeken. De kleuren van dat patchwork zijn ondertussen alweer een hele tijd aan het vervagen ten voordele van andere, meer op de Nederlandse standaardtaal gelijkende taal-variëteiten.

In de geïllustreerde lezing wordt op een boeiende en voor iedereen begrijpelijke manier verteld hoe de grote versnippering van het Vlaamse dialectlandschap in de loop van de eeuwen tot stand is gekomen

Een interessante lezing voor ieder die met taal en dialect begaan is. Prof. dr. Magda Devos is ere-professor van de Universiteit Gent. Voor haar pensionering was ze hoofddocent in de Nederlandse taalkunde. Haar onderzoek betreft voor een groot deel de Vlaamse dialecten. Ze promoveerde in 1990 tot doctor met een proefschrift over de benamingen van het bouwland in de Vlaamse dialecten vanaf de oudste geschreven bronnen tot heden. Ze was jarenlang de projectleider van het “Woordenboek van de Vlaamse dialecten”.

Wil je Magda Devos horen uitleggen hoe vele synoniemen en taboewoorden gebruikt worden om een specifiek lichaamsdeel aan te duiden, of hoe het Antwerps zijn invloed uitoefent tot in Amerika, luister dan naar het geluidsfragment in het spraakfragment hierna. (Uit ‘De wereld van Sofie’ – Radio 1) . Ze heeft het ook over de herkomst van haar eigen voornaam.

https://taalverhalen.be/bedenkingen/welke-jos-wordt-er-gesjareld-en-welke-charel-gejost/

Deelname: € 7,-/€ 10,- (met/zonder DF-cultuurkaart)

Reservering: hemelaer.dirk@gmail.com