Davidsfonds


DE DAVIDSFONDS MISSIE


Davidsfonds is een sociaal-culturele netwerkorganisatie, actief in heel Vlaanderen en Brussel. Dankzij plaatselijke afdelingen, gestoeld op vrijwilligers, zijn we ook sterk lokaal verankerd. Onze missie is mensen verbinden, door samen cultuur te beleven en ervan te genieten. Dat doen we op een dynamische en inclusieve manier. Iedereen is welkom!


Davidsfonds organiseert een waaier aan activiteiten rond taal, geschiedenis, kunst en erfgoed. Daarmee willen we de beleving rond deze onderwerpen verdiepen en verbreden. Ons doel? We willen bijdragen aan de persoonlijke ontplooiing en emancipatie van de inwoners van Vlaanderen en Brussel. Dat zorgt ook voor een sterkere sociale samenhang. We realiseren dat in dialoog en met wederzijds respect, solidariteit en een grote maatschappelijke bewogenheid. Samenwerking, kwaliteit en innovatie staan daarbij centraal.

Davidsfonds bouwt voort op het engagement van vrijwilligers. Liefde voor onze taal en kunst, kennis van onze geschiedenis en zorg voor ons erfgoed gaan hand in hand met de inzet voor een warme en zorgzame gemeenschap. Met een open blik op de wereld en de toekomst omarmen we de samenleving in al haar diversiteit.

 

We kijken er naar uit om mekaar weer terug zien, te ONTmoeten,  en samen het glas te heffen op een nieuw Davidsfonds seizoen!