Davidsfonds

Cultuur beleef je samen


Het Davidsfonds is een omvangrijk cultuurnetwerk dat tegelijk jeugd- en volwassenenboeken uitgeeft, grote en kleine evenementen organiseert, cursussen op niveau aanbiedt en reizen met een meerwaarde opzet. Het Davidsfonds is actief op honderden plekken, in heel Vlaanderen, en focust in al wat het doet op taal, geschiedenis en kunst.

DAVIDSFONDS EVENEMENTEN

Meer dan 6.000 vrijwilligers organiseren jaarlijks bijna 10.000 evenementen, ook bij u in de buurt. Een paar voorbeelden? De Nacht van de Geschiedenis, met tientallen historische activiteiten op één avond, in heel Vlaanderen. Of de Junior Journalist-wedstrijd, een wedstrijd creatief schrijven voor jongeren, met elk jaar meer dan 35.000 deelnemers.

DAVIDSFONDS ACADEMIE

Enthousiaste docenten uit alle Vlaamse universiteiten en conservatoria, die in een viertal lessen hun liefde voor het vak overbrengen op een leergierig publiek: dat is Davidsfonds Academie. Tientallen cursussen dus – en nog veel meer.Want Davidsfonds Academie organiseert ook boeiende dagevenementen en frisse zomercursussen.

DAVIDSFONDS CULTUURREIZEN

Ontdekken, ontmoeten en beleven: u kunt het volop tijdens de meer dan 100 cultuurreizen die het Davidsfonds jaarlijks organiseert. Uitzonderlijke reisbegeleiders – auteurs, journalisten, professoren… – geven de reizen een duidelijke meerwaarde. Ze tonen u culturele hoogtepunten en leren u nieuwe culturen kennen. De focus ligt op kwaliteit, in fijn gezelschap, voor een correcte prijs.

DAVIDSFONDS UITGEVERIJ

Het nieuwe Red Star Line Museum in Antwerpen? Het Davidsfonds publiceerde er het boek bij. De film Bo? Die was gebaseerd op een boek van Dirk Bracke, een van de jeugdauteurs van het Davidsfonds. Het zijn maar twee voorbeelden van de 100 boeken en cd’s die Davidsfonds Uitgeverij elk jaar presenteert.

Ontdek ook de Davidsfonds Cultuurkaart, die u bij alle Davidsfonds activiteiten flink wat korting of andere voordelen oplevert.


Waarvoor staat het Davidsfonds?

Davidsfonds Zandhoven is een onafhankelijke, open en onpartijdige vereniging, christelijk geïnspireerd maar zeker niet blind voor de secularisatie van onze maatschappij.
We denken vanuit een Vlaamse context en met een Vlaamse reflex. Vlaanderen is onze thuis. Die willen we verzorgen, eren en koesteren, zonder aan het verleden te willen blijven vasthangen.

Onze afdeling werkt uiteraard binnen de structuren en volgens de huishoudelijke reglementen van het Davidsfonds nationaal. Die zijn gesteund op de democratie, waarbij het gezond verstand onze eerste toetssteen is voor onze beslissingen.
Wij werken samen als één ploeg, met stijl en met respect voor mekaar én voor de anderen.
Ieder van ons zet zich in om het sociaal-culturele weefsel van Zandhoven te ondersteunen. Onze droom is dat alle inwoners van Zandhoven en brede omgeving mee kunnen genieten van onze initiatieven en onze programmatie.

Ook Davidsfonds Zandhoven is in beweging, staat open voor veranderingen en speelt in op de evoluties van onze omgeving en onze maatschappij. Het Davidsfonds is altijd ‘voor’ iets, nooit ‘tegen’. Het werkt verder op een constructieve manier, in alle openheid en rekening houdend met de visie en inbreng van alle medewerkers.

Het Davidsfonds beweegt in de eenentwintigste eeuw als een vereniging die cultuur en cultuurbeleving centraal stelt. De mens en de samenleving hebben daar nood aan en worden er beter, respectvoller en verdraagzamer van. Daarbij werken we op drie terreinen:

DE TAAL, HET WOORD EN HET LEZEN.
Het Davidsfonds biedt een schat aan literaire en andere publicaties aan. De boeken brengen leeservaring en leesplezier voor duizenden. Op die manier vormen ze een belangrijke bijdrage aan de emancipatie van de lezer. Via taal, lezen en leren worden inzichten verworven die het zelfstandige denken bevorderen. Het helpt mensen zelfvertrouwen opbouwen en behouden in een snel evoluerende en steeds complexere maatschappij. Gelijktijdig brengt het de lezers van dezelfde literatuur dichter bij elkaar en stimuleert het onderlinge banden. Daarom blijft het uitgeven van boeken en publicaties een kerntaak van het Davidsfonds.

DE GESCHIEDENIS, ONZE GESCHIEDENIS.
Geschiedenis is voor het Davidsfonds een tweede belangrijk activiteitendomein. Het verleden bestuderen helpt ons het heden te begrijpen. Het geeft ons een inzicht in de mogelijke toekomstige evoluties in onze maatschappij. Die kennis is onmisbaar voor wie de maatschappelijke evoluties tracht te begrijpen. En natuurlijk biedt het verleden een schat aan mogelijkheden en kansen voor persoonlijke verrijking én verrukking.

Het Davidsfonds brengt talrijke publicaties over geschiedkundige onderwerpen, zowel voor specialisten als een breed publiek. Het organiseert ook een uitgebreide reeks cursussen rond geschiedenis. En laten we toch de zomerse zoektochten niet vergeten die telkens weer duizenden deelnemers een stukje van het verleden, ons verleden, leren kennen.

KUNST EN CULTUUR.
Deze vormen het kloppend hart van een beschavingsmaatschappij. Het Davidsfonds brengt mensen in contact met alle vormen van kunst en cultuur. Het creëert talrijke mogelijkheden, ook maatschappij verbredende, om ons daar in onder te dompelen, waarbij ook de lokale afdelingen een belangrijke rol spelen. Beeldhouwkunst, bouwkunst, schilderkunst, klassieke muziek, literatuur, maar ook film en podiumkunsten, dat en nog veel meer komt allemaal aan bod. Talrijke gelegenheden worden door het Davidsfonds aangereikt om al deze vormen te leren kennen en te begrijpen.

Maar ons vertrekpunt blijft altijd wel onze eigen omgeving, ons eigen Vlaanderen, onze eigen taal, onze Christelijke inspiratie, ons onafhankelijk denken én onze openheid om van daaruit de wereld te ontdekken, te leren kennen en te begrijpen. Op die manier brengt het Davidsfonds mensen samen. Wat we samen doen leidt tot een grotere meerwaarde!

Geen opmerkingen:

Een reactie posten

Laat hier je reactie achter: